شرکت بین المللی بازرسی سیزان
خدمات آزمایشگاهی
شرکت ISI با بهره مندی از متخصصین خود در زمینه های ذیل و با استفاده از امکانات ازمایشگاه های معتبر ایرانی و خارجی خدمات مربوطه را به مشتریان خود ارائه نماید.
آزمایش مواد نفتی
آزمایش شیمیایی و پتروشیمی
آزمایش مواد کشاورزی و غلات
آزمایش مواد معدنی
آزمایش مواد برقی - مکانیکی