شرکت بین المللی بازرسی  سیزان           که طی بیش25
سال فعالیت  با بهره گیری از پرسنل مجرب  و  با دانش روز  بــازرسی در زمینــه بــازرسی از  نفت و  مشتقـات نفتی ، پتـروشیمی ، کشـاورزی ، غـدایی و  معدنی  در حال ارائـه خدمات بازرسی به مشتریان داخلی وخارجی می باشد
(ISI)
شرکت بین المللی بازرسی سیزان