آدرس دفتر مرکزي: تهران خیابان ولی عصر خیابان فاطمی ساختمان اداری 37 پلاک 49 طبقه 9 واحد 27 
00982186052173
۰۰۹۸۲۱86052491
:تلفن
واتساپ:   00989056506342
www.seezan.com
www.seezan.ir
Email :info@seezan.com
            info@seezan.ir
    
شرکت بین المللی بازرسی سیزان